Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Four-year advanced monitoring program of polar pesticides in groundwater of Catalonia (NE-Spain)