Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Full-scale quantification of Ninf2/infO and CHinf4/inf emissions from urban water systems