Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

How do WWTPs operational parameters affect the removal rates of EU Watch list compounds?