Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Human pharmaceuticals in three major fish species from the Uruguay River (South America) with different feeding habits