Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrogeological origin of the CO2-rich mineral water of Vilajuïga in the Eastern Pyrenees (NE Catalonia, Spain); [Catalonia, Eastern Pyrenees, Vilajuïga]; [Origine hydrogéologique de l’eau minérale riche en CO2 de Vilajuïga dans les Py