Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Occurrence and risk assessment of pharmaceuticals in hospital wastewater in Costa Rica