Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Reverse osmosis integrity monitoring in water reuse: The challenge to verify virus removal – A review