Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Stoichiometric homeostasis in the food web of a chronically nutrient-rich stream