Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Stressors in a bottle: A microcosm study on phytoplankton assemblage response to extreme precipitation events under climate warming