Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Suspect and Non-target Screening Methodologies for the Evaluation of the Behaviour of Polar Organic Micropollutants and Changes in the Molecule Fingerprint During Water Treatment