Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Suspect screening based on market data of polar halogenated micropollutants in river water affected by wastewater