Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

The Russian‐Ukrainian armed conflict will push back the sustainable development goals