Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Towards integrated operation of membrane bioreactors: Effects of aeration on biological and filtration performance