Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Why stories matter in water research: A case for narrative style paper writing