Serveis de suport a l'R+D+I

Donat que l'ICRA assumeix com un dels seus objectius transferir el coneixement adquirit i proveir solucions concretes, disposa d'estructures com l'Oficina d'R+D+I per facilitar i gestionar el procés de transferència de tecnologia i dels Serveis Científics i Tècnics (SCT ) per a la prestació de serveis d'anàlisi.

Els serveis administratius i tècnics de l'ICRA que donen suport a la recerca són:

 


Administració

 

Servei de Recursos Humans 
rrhh@icra.cat 

 

Serveis Económic-financers

                                     
Susana Roca                    Janina Manrique                
Head of Ecofin                  Accounting                        
sroca@icra.cat                  jmanrique@icra.cat           

 

Servei d´ Informàtica i Telecomunicacions

Rubén Díaz    
Head of IT   

informatica@icra.cat

Administració                                  

                    
  Laura Sancho
  Tècnic Contractació Pública
   lsancho@icra.cat

 

Serveis Generals

     
 Pere Royo      - Sandra Monleón

                  Reception   
recepcio@icra.cat
Horari de 08.00 a 21.00 h.
Telèfon (34) 972 18 33 80

 

Informació general: administracio@icra.cat


 

Serveis de suport a l'R+D+I