Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Closing water cycles in the built environment through nature‐based solutions: The contribution of vertical greening systems and green roofs