Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Serveis Científics i Tècnics (SCT)

El 23 de maig 2011 s'inauguren oficialment els Serveis Científics i Tècnics (SCT) de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Els Serveis Científics i Tècnics (SCT) de l'ICRA tenen com a missió proporcionar suport científic altament qualificat destinat a donar resposta a les sol·licituds d’assessorament i d’assaig derivades dels projectes de recerca i transferència de tecnologia, així com la prestació de serveis a empreses i entitats. Cada una de les Unitats s’ha dotat d’instrumentació bàsica per cobrir les necessitats inicials dels investigadors de l’ICRA. En els propers anys els serveis aniran creixent en funció de les demandes motivades dels investigadors incorporant nou equipament i/o desenvolupant noves metodologies d’anàlisi. Els productes i serveis que ofereixen els SCT es troben conceptualitzats en fitxes descriptives (catàleg d'equipaments) que permeten difondre les capacitats de servei dels mateixos.

Infraestructures