Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ICRA reitera el seu compromís en l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe o altres aspectes, establint la igualtat d’oportunitats com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de Recursos Humans.

ICRA disposa de Pla d´Igualtat des de l´any 2015.

L’any 2022 s’ha dut a terme la seva renovació per continuar treballant per la igualtat de gènere entre tot el col·lectiu de la institució.