Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

La Direcció és l’òrgan que du a terme la direcció constant i immediata de les activitats de l’ICRA

La Sotsdirecció dirigeix les tres àrees de recerca de l’ICRA:
AI – Àrea de recerca de Recursos i Ecosistemes
AII – Àrea de recerca de Qualitat de l’Aigua
AIII – Àrea de recerca de Tecnologies i Avaluació

La Gerència dirigeix els Serveis de Suport a l’R+D+I

Membres de la Direcció