Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Publicacions

Els objectius generals són posicionar-nos com a centre de recerca de referència dins l’àrea Mediterrània en quan a els efectes del canvi global (recents i futurs) en el funcionament dels ecosistemes fluvials