Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Osorio Torrens, Victoria Francisca

  • vosorio@icra.cat
  • Departament

    Recerca

    Categoria

    Postdoctoral Researcher Advanced