Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Subministrament convencional i alternatiu d’aigua

Desenvolupem processos i trens de tractament nous, centrant-nos en els tractaments fisicoquímics i la gestió de la qualitat de l’aigua, incloses solucions innovadores de control. S’investiguen fonts de subministrament d’aigua convencionals i alternatives, incloses diferents fonts i aplicacions d’aigua regenerada.

Temes d’investigació:
• Oxidació avançada, fotoquímica i ozonització
• Filtració per membrana i destil·lació per membrana
• Adsorció
• Gestió de la qualitat de l’aigua en la regeneració d’aigües i la producció d’aigua potable

• Gestió integrada de l’aigua

Investigadors