Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Aquest lloc web i el domini icra.cat corresponen a la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya nº 2376, NIF G17920851, amb domicili fiscal i social a:

Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Edifici H2O
Carrer Emili Grahit, 101
17003 Girona

Tf. (+34) 972 18 33 80
Email: info@icra.cat

Limitacions
L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix cap subscripció o registre. Els usuaris hauran d’utilitzar la informació continguda en aquest web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de l’ICRA.
L’ICRA no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ICRA. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.
L’ICRA no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa i per escrit de l’ICRA, llevat d’aquells que s’ofereixen explícitament per sindicar.

Modificacions
L’ICRA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Propietat intel·lectual
Pel que fa al lloc web i als seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, gràfics, bases de dades, animacions, programari i altres continguts són propietat exclusiva de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), que es reserva tots els drets d’explotació i es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de la Fundació ICRA. Per tant, l’ICRA està degudament autoritzat per utilitzar el material publicat. Queda prohibit qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, de la informació continguda en la pàgina web, sense el consentiment exprés i escrit de l’ICRA.
L’ICRA es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.
L’ICRA presenta per mitjà d’aquest lloc els dissenys i logotips que la identifiquen que únicament poden ser utilitzats per identificar activitats o iniciatives pròpies de l’ICRA o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de l’ICRA.

Protecció de dades
L’ICRA en compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, garanteix que les dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Legislació
Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Espanyol i de Catalunya, sent els jutjats de la ciutat de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Condicions d’utilització de la web
L’usuari expressa la seva comprensió i acceptació plena i sense reserves del contingut d’aquesta nota legal publicada per l’ICRA per al general coneixement d’usuaris i/o visitants.