Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Exposicions en el Segon Simposi Internacional sobre Nanomaterials i Ciència de les Membranes per a l’igua, l’Energia i el Medi Ambient

Divendres, 03 Juny 2022

Investigadors de l’àrea de Tecnologies i Avaluació (TiA) de l’ICRA van participar al Segon Simposi Internacional sobre Nanomaterials i Ciència de les Membranes per a l’Aigua, l’Energia i el Medi Ambient, celebrat a Tànger (Marroc), els dies 1 i 2 de juny del 2022.

Joaquín Comas va impartir la ponència magistral “Sistema de suport a la decisió per a l’avaluació d’esquemes de reutilització d’aigua” (J. Comas, X. Amors, G. Buttiglieri, M. Font, W. Gernjak, V. Martí, D. Martínez, M. Mesas i C. Puigdomenech). Mentre que Esther Mendoza, va presentar de la plataforma: “Òsmosi directa amb fertilitzants per al tractament d’aigües grises (E. Mendoza M. Castaño, G. Blandin, J. Comas, G. Buttiglieri)

Peu de foto: Esther Mendoza, estudiant de doctorat d’ICRA i Joaquim Comas, investigador sènior del ICRA, presentant en el Segon Simposi Internacional sobre Nanomaterials i Ciència de les Membranes per a l’Aigua, l’Energia i el Medi Ambient la Dessalinització i la Reutilització Enfront de l’Escassetat d’Aigua”

Comparteix