Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ICRA col·labora amb l’ACA en la identificació de compostos químics a l’aigua

Dilluns, 15 Maig 2023

El nou cas d’èxit de la plataforma CERCA Ginys ens porta a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ia l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de planificar i gestionar l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua . L’ACA té el repte de garantir l’ús sostenible dels recursos hídrics al país i de gestionar aquest bé comú en un marc especialment complex actualment.

Per identificar determinats compostos químics, ACA col·labora amb l’ICRA, que ofereix un servei integral en matèria d’anàlisi de contaminants en aigües, sobretot a través dels serveis científics i tècnics i, en concret, de la Unitat d’Espectrometria de Masses.

Aquesta col·laboració ha permès a l’ACA entendre millor les causes de la contaminació, arribar a nivells de detecció que fins ara no podien assolir i aplicar mesures de control per solucionar el problema i oferir una gestió millor de l’aigua. A més, la col·laboració amb un centre de recerca com l’ICRA els ha permès accedir a informació avantguardista i de molt de valor.

Podeu consultar el vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=VGlQyvgofLM

Comparteix