Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ICRA-CERCA destaca al 34è Congrés Anual Europeu de SETAC

Divendres, 31 Maig 2024

Set investigadors de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) van tenir una presència significativa al 34è Congrés Anual Europeu de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), celebrat recentment a Dublin, Irlanda. Durant aquest prestigiós esdeveniment, l’ICRA-CERCA va presentar tres comunicacions orals i sis pòsters, destacant els seus avanços en la recerca ambiental i la química de l’aigua.

Presentacions orals:

  • Santiago Otaiza González va exposar sobre “Antibiotic Occurrence and Distribution in a Coastal Areas with Aquaculture Activity”.
  • Maria Eugenia Valdes va presentar els resultats sobre “Differential Distribution of Pharmaceutical Compounds in Water, Sediments and Biota of a full-scale Constructed Wetland”.
  • Lucas Alonso va abordar “The Journey of Organic Micropollutants from Water towards Soil and Crops in a Reclaimed Water Irrigation System”.

Pòsters presentats:

  • Meritxell Gros va presentar dos pòsters: “Characterization of scrubber water discharges from ships using advanced suspect and target screening strategies” i “Analysis of emerging contaminants in ship greywater through liquid chromatography and a wide scope target high resolution mass spectrometry screening method”.
  • Sara Rodriguez-Mozaz va discutir “Pharmaceuticals in a Soil-Plant System Irrigated with Reclaimed Water in the Mediterranean Area: Environmental and Human Health Risk Assessment”.
  • Nonito Ros Berja va explorar “Exploring the occurrence of emerging contaminants in a coastal environment: the Mar Menor lagoon – Campo de Cartagena aquifer case study (SE Spain)”.
  • Lucas Alonso va presentar “Uptake of Venlafaxine and its Metabolite O-Desmethyl-Venlafaxine in Lettuce under Hydroponic Conditions”.
  • Natalia Sáez Rosique va identificar “Identification of priority contaminants in groundwater for their protection and pollution prevention”.

La participació de l’ICRA-CERCA en aquest congrés internacional no només demostra la qualitat de la seva recerca, sinó també el seu compromís amb la protecció del medi ambient i la salut humana. Aquestes investigacions ofereixen nous coneixements i solucions pràctiques per als reptes ambientals globals.

Comparteix