Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

L’ICRA participarà en el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per als anys 2021-2022

Dimecres, 30 Desembre 2020

El Govern de la Generalitat ha aprovat crear el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per al període  2021-2022, prorrogable a tres anys més. Estarà promogut per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat. i coordinat per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Els anàlisis de les aigües residuals aniran a càrrec de 3 laboratoris: el Laboratori de Biologia Molecular de Virus Entèrics de la UB, el Laboratori de Virus Contaminants d’ Aigua i Aliments de la UB, i l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat (Reus).

L’objectiu del Programa és analitzar quantitativament les traces genètiques del virus en aigües residuals d’estacions depuradores (EDAR) de Catalunya per proporcionar un indicador addicional de l’estat de la situació de la pandèmia de Covid-19 i detectar anticipadament nous rebrots. Aquest Programa ha de permetre que es conegui l’evolució de la circulació del virus en les diferents àrees mostrejades i ha d’aportar informació útil i complementària a l’hora de determinar les accions preventives i de control per a la gestió d’aquesta pandèmia.

En el marc del Programa, es recolliran cada setmana o cada quinze dies, segons el cas, una mostra composta de 24h d’aigua residual dels col·lectors d’entrada de 56 EDARs repartides per tot el país i es transportaran degudament preservades i refrigerades, als laboratoris pertinents que les analitzaran. Els resultats es mostraran en una plataforma en línia (www.sarsaigua.icra.cat) on es podran veure totes les EDARs mostrejades i una escala amb rang de colors que identificarà la seva circulació pel que fa a concentració detectada, així com la tendència que indicarà si és a l’alça, estable o a la baixa.

El Programa compta amb un pressupost anual de 947.430 euros,  que va a càrrec dels pressupostos dels dos departaments que hi intervenen, Salut i Territori i Sostenibilitat.

Nota de premsa de govern.cat 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/392054/govern-crea-programa-temporal-vigilancia-del-sars-cov-2-aigues-residuals-catalunya-als-anys-2021-2022

Comparteix