Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Monitoritzant sobreeiximents de la xarxa clavegueram

Divendres, 09 Juny 2023

A l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, els equips dels projectes GiroNat i 4SM estem col·laborant estretament amb les empreses TRAGIRSA i CATSA, responsables de la xarxa de drenatge urbà de la ciutat de Girona, per afrontar els reptes ecològics de la ciutat derivats dels sobreeiximents de la xarxa de clavegueram en episodis extrems de pluja. Això inclou la instal·lació de sensors per monitoritzar els punts clau de la xarxa sanitària amb l’objectiu de mesurar la freqüència i magnitud dels vessaments d’aigües residuals a la xarxa fluvial de la ciutat.

Així com el desenvolupament d’un bessó digital de la xarxa de drenatge urbà per modelitzar els fluxos hidràulics en temps real i predir situacions futures. Degut al canvi climàtic es preveu un increment de fenòmens climàtics extrems que agreujaran la freqüència i quantitat dels vessaments, amb un conseqüent increment dels riscos associats tant per als ecosistemes com per a la salut pública.

Comparteix