Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Nova trobada dels membres del projecte CityPoll

Dimarts, 04 Juny 2024

El passat 3 de juny, els membres del projecte CityPoll es van reunir a Sant Sebastià (País Basc) per debatre i actualitzar informació rellevant sobre el projecte.

Al llarg del dia, les diferents institucions membres van presentar diverses actualitzacions per compartir els avenços en activitats com ara dissenys de mostreig, campanyes, experiments de laboratori i de camp, anàlisi de mostres, resultats preliminars i conclusions.

Aquestes actualitzacions es van centrar en l’abundància i la composició dels contaminants d’escolament, així com en el seu impacte sobre la biodiversitat i el funcionament dels rius. A més, es va planificar la coordinació dels experiments de camp entre les institucions membres del projecte per potenciar els esforços de col·laboració i assolir objectius comuns.

Es va fer especial èmfasi en la interacció amb les autoritats regionals i els tècnics municipals. Els debats també van abastar les tasques de seguiment, inclosa la preparació de la Conferència final del projecte.

Comparteix