Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Presentació magistral de Lúcia Helena Santos a la conferència ICRAPHE

Dimecres, 11 Octubre 2023

La investigadora de l’ICRA-CERCA Lúcia Helena Santos va participar amb una presentació magistral a la conferencia ICRAPHE (Fourth International conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment), del 9 al 10 d’octubre de 2023 a Barcelona. La conferència va incloure un ampli ventall de temes com monitoratge ambiental, amb anàlisis no objectiu, eines bio-analítiques, efectes ecològics i sobre la salut, perills i riscos, microplàstics i tecnologies innovadores de remediació. La seva presentació va ser:

– Santos, L.H.M.L.M., Sorption and risk assessment of pharmaceuticals sorbed to microplastics.

Comparteix