Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

RECERCA ICRA: El Projecte CityPoll, impacte de la contaminació urbana sobre la biodiversitat fluvial durant esdeveniments climàtics extrems

Dimecres, 14 Juny 2023

CityPoll “City runoff pollution impacts on river biodiversity under extreme climatic events” és un projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, Proyectos de transición ecológica y transición digital 2021, TED2021-129966B-C31. Està coordinat per l’ICRA-CERCA, (Sergi Sabater i Mira Petrovic) i inclou, a més de l’ICRA, la Universitat de Barcelona (Isabel Muñoz), i la Universidad del País Vasco (Arturo Elosegi i Aitor Larrañaga).

L’objectiu principal del projecte és definir l’impacte de l’escorrentia de les aigües pluvials urbanes sobre els ecosistemes naturals i la seva associació amb el canvi climàtic. A través del projecte s’avaluarà l’impacte químic i hidrològic que comporten aquestes entrades sobre la biodiversitat i les funcions dels ecosistemes fluvials. Les aigües pluvials urbanes arriben als rius durant episodis de pluges, i poden representar un impacte, especialment quan aquests esdevenen després de llargs períodes de sequera. Aquests episodis de pluja netegen les superfícies urbanes i poden aportar una variada gama de contaminats. Els efectes d’aquests contaminants en els ecosistemes fluvials receptors son poc coneguts, i és probable que el seu impacte creixi com a conseqüència del canvi climàtic.

CityPoll aborda aquesta carència d’informació mitjançant una investigació multidisciplinària que inclou expertesa en hidrologia, química ambiental, ecotoxicologia i ecologia. CityPoll combina 3 subprojectes: subprojecte 1 (ICRA-CERCA) sobre hidrologia, química i els seus efectes en les biopel·lícules: subprojecte 2 (UB) sobre efectes ecotoxicològics en invertebrats i en la emissió de gasos d’efecte hivernacle; subprojecte 3 (UPV/EHU) sobre el funcionament dels ecosistemes i sobre els efectes mitigadors de les zones tampó.

Comparteix