Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ACA_RDI_SUGGEREIX

28/01/2020 - 30/06/2022

DESENVOLUPAMENT D’EINES PER AL SUPORT EN LA IMPLEMENTACIÓ I GESTIÓ DE LA REUTILITZACIÓ (SUGGEREIX)

SUGGEREIX integra la informació relacionada amb la gestió de la qualitat de l’aigua en processos de regeneració i reutilització, i genera nou coneixement que permeti desenvolupar criteris uniformes. El projecte de I+D, finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua amb un pressupost total de 321.727 euros entre els diferents socis, ajudarà a consolidar l’aigua regenerada com a font de subministrament d’aquest recurs a Catalunya. En aquesta línia, es crearà una base de dades que inclourà iniciatives rellevants de reutilització que s’han dut a terme a Catalunya i a nivell internacional. Es desenvoluparà un Sistema d’Ajuda a la Decisió (SAD) per poder recomanar sistemes de tractament i estratègies de monitoratge, i es redactarà una guia pràctica per a la seva correcta implementació. Les metodologies desenvolupades es validaran en tres casos d’estudi a escala real amb diferents esquemes de regeneració i usos de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Tossa de Mar i Lloret de Mar. El projecte compta amb un consorci coordinat pel centre tecnològic Eurecat, i amb la participació de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), el centre tecnològic Cetaqua, el Catalan Water Partnership i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

ENTITAT FINANÇADORA

INVESTIGADORS

Gernjak, Wolfgang, Comas Matas, Joaquim, Buttiglieri, Gianluigi

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Gernjak, Wolfgang

IMPORT ICRA

65606,85.-€