Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

AEI2023_REWAT

16/05/2023 - 17/04/2024

Investigación del diseño y la operación óptima de redes de agua recuperada – Reclaimed WaTer networks (ReWaT)

El projecte “Investigació del disseny i la operació òptima de xarxes d’aigua recuperada – Reclaimed WaTer networks (ReWaT)” és un projecte d’innovació col·laborativa de Tecnologies Digitals (línia 3), concretament una activitat d’investigació industrial en la Indústria Connectada 4.0. El projecte pretén investigar la creació d’una eina de suport a la presa de decisions en el disseny de xarxes òptimes d’aigua recuperada o regenerada, és a dir, aigua tractada en una estació de depuració i sotmesa a un tractament addicional per aconseguir una millor qualitat, amb la finalitat d’impulsar l’ús d’aigua recuperada per a tots els usos permesos.

ENTITAT FINANÇADORA

COORDINADOR

INVESTIGADORS

Corominas Tabares, Lluís; Pueyo Ros, Josep

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Corominas Tabares, Lluís; Comas Matas, Joaquim

IMPORT ICRA

33941,00.-€