Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ELECTROmonoLITH

01/05/2024 - 30/04/2029

Selective electrochemical separation and recovery of lithium and other metals using tailored monolith

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Radjenovic, Jelena

IMPORT ICRA

1998615,00.-€