Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

GenCon22_EC-FATE

01/09/2023 - 31/08/2027

Advances in field monitoring and analytical screening techniques for an improved knowledge of emerging contaminants fate in groundwater (EC-FATE)

EC-FATE és un subprojecte del projecte coordinat ADVANCE4WATER (Advances in the fate, impact and remediation of contaminants for water sustainability), que té com a objectiu augmentar el coneixement sobre el tema de la contaminació dels recursos hídrics i assolir la sostenibilitat millorant la nostra capacitat de reduir els seus efectes ambientals. Des del punt de vista ambiental, la contaminació dels recursos hídrics s’erigeix com una de les principals amenaces per a la salut humana i ambiental. L’objectiu del projecte és avançar en la comprensió de la contaminació difusa i puntual de l’aigua a escala de camp, incloent-hi, entre d’altres, nitrats, compostos orgànics volàtils halogenats i contaminants emergents (EC) com pesticides i compostos farmacèutics actius (PhACs, inclosos els antibiòtics), i el seu impacte ambiental. Un segon objectiu és provar estratègies innovadores d’atenuació induïda per a la contaminació de les aigües subterrànies agrícoles, urbanes i industrials a escala de laboratori i de camp per a una gamma de contaminants (nitrat, dissolvents clorats, pesticides). Sobre la base de l’objectiu de molts programes internacionals, abordem aquests objectius mitjançant 1) la millora de les tècniques analítiques per al seguiment dels EC i identificant processos d’atenuació amb l’ús de l’anàlisi isotòpica específica de compostos, 2) la recerca de casos de contaminació a escala de camp per als contaminants esmentats en diferents entorns hidrogeològics com aqüífers al·luvials, llacunes costaneres i llacs amb una interfície d’aigua salada-aigua dolça on es produeixen diferents processos d’atenuació de contaminants, i 3) el desenvolupament a escala de laboratori i camp de tècniques avançades de remediació. A més, esperem arribar a un coneixement d’última generació, ja que el projecte presenta diverses novetats com l’ús de la proteòmica per establir l’origen dels contaminants, l’ús de mètodes basats en dades per predir coeficients reactius, l’estudi dels processos d’atenuació en la interfície aigua-sediment-aigua dolça i l’establiment d’indicadors de contaminació adequats, basats en paràmetres geoquímics i ecològics, i tècniques innovadores de remediació basades en la bioestimulació de comunitats microbianes subterrànies mitjançant subproductes de la indústria alimentària com a mitjà per fomentar l’economia circular. ADVANCE4WATER respon als interessos de quatre socis diferents que col·laboren des de fa més d’una dècada. En aquesta proposta, cada tema de recerca és cobert per diversos socis que uneixen la seva pròpia experiència i proporcionen un desenvolupament integrat de cada tasca, ja que es consideraran i interpretaran conjuntament les aportacions dels experiments de laboratori i de camp en els diferents punts d’estudi. El subprojecte EC-FATE (Advances in field monitoring and analytical screening techniques for an improved knowledge of emerging contaminants fate in groundwater) fa front a la contaminació dels PhACs a les aigües subterrànies. Proposa una millora analítica basada en mètodes de cribratge mitjançant UHPLC acoblats a HRMS d’alta resolució, permetent un espectre més ampli de compostos analitzats a concentracions encara més baixes. El treball de camp a l’aqüífer del Baix Fluvià, on es va demostrar l’aparició de PhACs (CGL2017-87216), permetrà seguir l’evolució dels PhACs des de la font: fertilització més recàrrega de rieres i al llarg del flux hidrològic. Es posarà èmfasi en els processos reactius que controlen el seu destí. L’absorció i la degradació es mesurarà en experiments utilitzant grups de 5 compostos i amb 30 tipus de sòl provinents de diferents localitats. Les dades d’aquestes proves i la revisió bibliogràfica s’analitzaran mitjançant “mètodes basats en dades”, és a dir, intel·ligència artificial. Finalment, l’anàlisi proteòmica identificarà fonts de contaminació, sent una aplicació nova en la contaminació de les aigües subterrànies.

ENTITAT FINANÇADORA

COORDINADOR

INVESTIGADORS

Gros Calvo, Meritxell; Mas Pla, Josep; Ros Berja, Nonito

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Mas Pla, Josep; Gros Calvo, Meritxell

IMPORT ICRA

225000,00.-€