Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

LaMaratoTV3_EPISARS

29/10/2021 - 28/10/2023

Avaluació de la propagació de la COVID-19 mitjançant epidemiologia de les aigües residuals: tipatge, cribatge comunitari i risc ocupacional.

L’epidemiologia basada en les aigües residuals (WBE) ha esdevingut una eina poderosa per seguir la dinàmica de la infecció comunitària del SARS-CoV-2. L’objectiu principal d’EPISARS és proporcionar noves eines sobre la propagació del SARS-CoV-2 amb les que afrontar de forma més eficaç l’actual pandèmia de COVID-19 i estar preparats davant de futures amenaces causades per altres virus amb potencial pandèmic.

Els objectius específics d’EPISARS són: i) investigar el potencial de la WBE del SARS-CoV-2 aplicada a edificis com a alternativa a les proves clíniques individuals; ii) desenvolupar millors metodologies moleculars per poder avaluar la infectivitat del SARS-CoV-2 a l’aigua residual; iii) millorar les eines de gestió de la salut pública avaluant el risc laboral vinculat a l’exposició ambiental al SARS-CoV-2; iv) desenvolupar eines de seqüenciació genòmica de fàcil ús per a la tipificació i anàlisi genètica dels Coronavirus; v) investigar el paper del bestiar en la transmissió del SARS-CoV-2 o com a reservoris d’altres Coronavirus; vi) obtenir informació sobre les variants circulants del SARS-CoV-2 a diferents àrees de Catalunya i estrats de població (ciutats, hospitals, residències de gent gran, residències universitàries, escoles, escorxadors/granges) avaluant la patogènesi potencial i els aspectes evolutius.

EPISARS contribuirà al control i prevenció de la transmissió del coronavirus a curt termini, a la identificació de ceps emergents, a la vigilància de la circulació del virus i a l’impacte de la vacuna i desenvoluparà eines de gestió per estar preparats davant de properes epidèmies.

ENTITAT FINANÇADORA

COORDINADOR

INVESTIGADORS

Corominas Tabares, Lluís; Borrego Moré, Carles; Sánchez Melsió, Àlex; Picó Tomàs, Anna

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Corominas Tabares, Lluís; Borrego Moré, Carles

IMPORT ICRA

95100,00.-€