Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Licitacio_CACBGI_Reuso

01/03/2024 - 31/12/2025

contracte mixt de l’Obra de construcció i Servei de manteniment de la planta pilot de purificació d’aigua de l’EDAR de Roses, amb expedient número 2022/152

INVESTIGADORS

Gernjak, Wolfgang; Farré Olalla, Maria José

INVESTIGADORS PRINCIPALS

Gernjak, Wolfgang; Farré Olalla, Maria José

IMPORT ICRA

151475,00.-€