Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

PCI21_PhageLand

20/12/2021 - 19/12/2024

Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters

PhageLand desenvoluparà una nova estratègia d’intervenció que combini la capacitat de depuració ecològica i de baix cost dels aiguamolls construïts (CW), amb un tractament específic basat en bacteriòfags per prevenir la transmissió de la resistència als antibiòtics de les aigües residuals a les aigües superficials. PhageLand inclou investigacions en salut pública sobre patògens bacterians multiresistents (ARB) a països de l’Europa de l’Est amb renda mitjana-baixa (PRM) i l’adaptació del tractament amb fags per eliminar aquests patògens multiresistents de les aigües residuals. Paral·lelament, PhageLand avaluarà: a) la capacitat d’autodepuració de dos CW model que operen a Espanya i Moldàvia per a l’eliminació de residus d’antibiòtics, ARB i gens de resistència als antibiòtics (ARGs); i b) el risc potencial associat a la disseminació dels ARB i ARGs dins de les comunitats bacterianes autòctones i entre els animals que habiten aquests aiguamolls. Les tasques experimentals combinaran experiments de camp i de laboratori amb tècniques químiques, biotecnològiques i (meta)genòmiques d’avantguarda, així com assaigs amb animals. Finalment, s’utilitzarà una infraestructura a escala pilot per ampliar la tecnologia PhageLand i avaluar-ne el rendiment en condicions reals. Aquesta prova de concepte s’utilitzarà per demostrar l’eficàcia i l’escalabilitat d’aquesta tecnologia basada en la natura per combatre la resistència als antibiòtics i per incentivar totes les parts interessades a aplicar-les per al tractament de les aigües residuals, especialment als països amb renda baixa i mitjana, on la instal·lació de plantes de tractament, costoses i que requereixen molta energia, és difícil.