Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Prep_23.A3.02_UTE

16/10/2023 - 31/01/2024

estudi de seguiment d’olors en uns quants bombaments de la zona nord de la Costa Brava

INVESTIGADOR

Gutiérrez García Moreno, Oriol

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Gutiérrez García Moreno, Oriol

IMPORT ICRA

6000,00.-€