Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

SGR-Cat2021_ENV

01/01/2022 - 30/06/2025

Institut Català de Recerca de l’Aigua – Qualitat, dinàmica i funció dels ecosistemes aquàtics continentals (ICRA-ENV)