Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TED2021_CH4-BIOPOL

01/12/2022 - 31/08/2025

Valorizando metano: biorefinería basada en metanótrofos para la producción de polímeros extracelulares

Els polímers de base biològica són cada vegada més populars com a alternatives als polímers convencionals d’origen petroli. Tot i que els metanòtrofs ofereixen una bona plataforma teòrica per als biopolímers basats en metà, la producció de biopolímers utilitzant metà encara es troba en les seves primeres etapes. Diversos estudis han investigat la producció de polihidroxialcanoat (PHA) per metanòtrofs, però les limitacions que afecten els costos de producció de PHA són el contingut intracel·lular de PHA i l’extracció de PHA intracel·lular. Una alternativa als biopolímers intracel·lulars és la producció de substàncies polimèriques extracel·lulars (EPS) a causa de la seva capacitat per formar xarxes polimèriques o hidrogels. No obstant això, la producció d’EPS per metanòtrofs no s’ha investigat a fons. Encara falta coneixement sobre les condicions d’estrès que desencadenen la producció d’EPS en metanòtrofs i no s’ha desvetllat l’estructura i les propietats de les EPS produïdes a partir de metà.
L’objectiu principal de CH4-BIOPOL és demostrar la viabilitat de produir EPS a partir de metà per metanòtrofs. El control i l’optimització de la bioproducció d’EPS, la comprensió de les vies involucrades i la caracterització fisicoquímica seran els principals objectius d’aquest projecte.