Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

TED2021_NEPMTUNE

01/12/2022 - 30/11/2024

Hacia la protección de la economía circular del agua de la amenaza que suponen los compuestos químicos persistentes, móviles y tóxicos

El projecte NEPMTUNE té com a objectiu reunir coneixement sobre la presència, fonts i riscos que plantegen les substàncies químiques persistents i mòbils (PM) en el cicle de l’aigua a Espanya, així com el desenvolupament d’eines holístiques i tecnologies de tractament de l’aigua per a una millor gestió i reducció dels riscos i perills, en el marc de l’economia circular de l’aigua. Les PM (també conegudes com a PMOC) es refereixen a substàncies químiques altament polars, per tant, mòbils i persistents, el que facilita la seva dispersió en el medi aquàtic, convertint-se en un greu perill i risc pels ecosistemes aquàtics (i posteriorment pels éssers humans), especialment si també són tòxiques (PMT). Alguns exemples de PM són el 1,4-dioxà i substàncies per-/poli-fluoroalquilades de cadena curta específiques (per exemple, àcid perfluorobutanesulfònic i GenX), però l’espai químic de les PM(T) és molt més ampli, encara que fins ara ha estat científicament ignorat i poc investigat. Actualment, les PM(T) estan sota l’escrutini normatiu de l’Agència Europea de Substàncies i Mesclades Químiques (ECHA) en representar un nivell de preocupació equivalent al de les substàncies químiques persistents, bioacumulatives i tòxiques (PBT).

El projecte NEPMTUNE està coordinat per la Universitat de Santiago de Compostela. El paper de l’ICRA és desenvolupar tecnologies de tractament de l’aigua noves, econòmiques i lliures de reactius, basades en electroquímica i en la naturalesa, per a l’eliminació de les PM(T), facilitant així encara més la reutilització de l’aigua.