Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

12th annual LC/MS/MS workshop on environmental applications and food safety, 5-6 July 2016, Barcelona, Spain