Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A Broad-Host-Range Phage Cocktail Selectively and Effectively Eliminates Vibrio Species from Shrimp Aquaculture Environment