Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A calibration strategy for dynamic succession models including several phytoplankton groups