Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A computational perspective of olefins metathesis catalyzed by N-heterocyclic carbene ruthenium (pre) catalysts