Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A conceptual framework for understanding the biogeochemistry of dry riverbeds through the lens of soil science