Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A fast and simple procedure for determination of perfluoroalkyl substances in food and feed: a method verification by an interlaboratory study