Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A knowledge-based control system for air-scour optimisation in membrane bioreactors