Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A knowledge management methodology for the integrated assessment of WWTP configurations during conceptual design